Zakład Usług Sanitarnych i Porządkowych IGKiM Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców Inowrocławia, że 12 listopada br. odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych, będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozów.