Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Inowrocławiu, uprzejmie informuje, iż zakończyło zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Kolejne odbiory zaplanowane są na miesiąc grudzień. O dokładnym terminie powiadomimy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr XXII/234/2020 w okresie pomiędzy kwartalnymi wywozami odpadów wielkogabarytowych istnieje możliwość ich samodzielnego dostarczenia i nieodpłatnego składowania w punkcie selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu. Warunkiem nieodpłatnego składowania jest złożenie oświadczenia, że odpady pochodzą od mieszkańców Miasta Inowrocławia.