OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. wszelkimi sprawami dotyczącymi:
dzierżawy pojemników
oraz
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

zajmować się będzie Zakład Usług Sanitarnych i Porządkowych zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 165.
Telefon: 53 356 15 01 , 52 357 23 20 lub 52 357 56 62
Zapytania można także kierować drogą e-mailową:
a.lukawska@pgkimino.pl lub a.dziuba@pgkimino.pl