Jeśli kochasz zwierzęta i chcesz pomóc tym czworonogom, które w schronisku czekają na domy – zostań naszym wolontariuszem! Do 20 lipca br. przyjmowane będą zgłoszenia.

Już od jakiegoś czasu przygotowywaliśmy się do wprowadzenia wolontariatu w schronisku. Właśnie zaczynamy. Jestem pewien, że nie zabraknie chętnych. Jednocześnie zapewniam, że stopniowo będziemy zwiększali liczbę wolontariuszy i zapraszali do współpracy także tych, którzy początkowo ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie zostaną przyjęci – mówił Krzysztof Kuźmiński, Prezes spółki IGKiM, której podlega schronisko.

Chcąc zostać wolontariuszem należy w terminie do 20 lipca br. dostarczyć do inowrocławskiego schroniska (ul. Toruńska 165) wypełnioną i podpisaną ankietę (do pobrania TUTAJ). Przedstawiciele schroniska wspólnie ze Stowarzyszeniem „Psi Głos” zaproszą wybrane osoby na rozmowę.

Wolontariuszem może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące wymagania:

– lubi zwierzęta,
– nie posiada przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami,
– ukończyła 18 lat,
– dysponuje pełną zdolność do czynności prawnych,
– zapoznała się i zobowiązała do przestrzegania zasad organizacji schroniska,
– nie orzeczono wobec niej zakazu posiadania lub pracy ze zwierzętami,
– złoży podpisaną „Ankietę kandydata na wolontariusza”,
– otrzyma pozytywną ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

Bliższe informacje można uzyskać telefonując pod nr 52-357-23-20 (w godz. 7.00-15.00).