Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w celu i zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (klauzula informacyjna) znajdują się w poniższym linku:

Klauzula Informacyjna
RODO - Wniosek art. 12 IGKiM

Pozostałe telefony

REJON OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
tel. +48 52 357 42 78
tel. +48 52 357 20 92
fax +48 52 357 42 35

WINDYKACJA-CZYNSZE
tel. +48 52 357 42 78 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA ul. ks. P. Wawrzyniaka 33
tel. +48 52 356 43 08

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tel. +48 52 356 43 04

ZAKŁAD USŁUG SANITARNYCH I PORZĄDKOWYCH
tel. +48 52 357 56 62
tel. +48 52 357 90 12
tel. +48 690 950 899

ZAKŁAD ZIELENI
tel. +48 52 357 23 20