Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w celu rozpatrzenia zgłoszenia.

Administratorem danych osobowych jest IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33. Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia zgłoszenia przez IGKiM Sp. z o.o. oraz archiwizacji. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoba podająca swoje dane, podaje je dobrowolnie i przysługuje jej prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.


Pozostałe telefony

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
tel. 52-35-64-308, 52-35-64-306, 52-35-64-314

KSIĘGOWOŚĆ – windykacja
tel. 52-35-74-278 (wew 3)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tel. 52-35-64-304

REJON OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
tel. 52-35-72-092, 52-35-74-278
fax. 52-35-74-235

ZAKŁAD USŁUG SANITARNYCH I PORZĄDKOWYCH
tel. 52-35-75-662, 52-35-79-011, 52-35-79-012
fax. 52-35-61-501

ZAKŁAD ZIELENI
tel. 52-35-72-320