Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w celu i zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (klauzula informacyjna) znajdują się w poniższym linku:

Klauzula Informacyjna
RODO - Wniosek art. 12 IGKiM

Pozostałe telefony

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
tel. 52-35-64-308, 52-35-64-306, 52-35-64-314

KSIĘGOWOŚĆ – windykacja
tel. 52-35-74-278 (wew 3)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tel. 52-35-64-304

REJON OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
tel. 52-35-72-092, 52-35-74-278

fax. 52-35-74-235

ZAKŁAD USŁUG SANITARNYCH I PORZĄDKOWYCH
tel. 52-35-75-662, 690 950 899,
52-35-79-012
fax. 52-35-61-501

ZAKŁAD ZIELENI
tel. 52-35-72-320