REJON OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego 11,
tel. tel. +48 52 357 42 78
tel. tel. +48 52 357 20 92
fax. tel. +48 52 357 42 35

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Telefony awaryjne:
„LABRET”

 • wod – kan, CO, gazowych 

tel. +48 531 762 160

Firma PUH „OMEGA”

 • konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych

tel. +48 508 811 849

Firma PHU „EL-BUD”

 • konserwacja instalacji elektrycznej

tel. +48 505 316 701

instrukcja palenia w piecu
Propan-butan zakaz ogloszenie2

Do zadań pracowników Rejonu Obsługi Mieszkańców należy m.in.:

 • Obsługa lokatorów w zakresie zmian osobowych w lokalach, zmiany w opłatach, udzielanie informacji dot. wysokości czynszu i opłat itp.,
 • Sporządzanie projektów umów najmu na lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe – po uprzednim przeprowadzeniu przetargu,
 • Sporządzanie projektów umów dzierżawy terenu, powierzchni pod reklamy itp.,
 • Szczegółowy wykaz lokali użytkowych do wynajęcia znajduje się tutaj
 • sporządzanie sprawozdań dla właścicieli nieruchomości,
 • kontrola utrzymania czystości na terenie posesji oraz stanu zieleni, a w uzasadnionych przypadkach – występowanie o decyzje na wycięcie drzew i krzewów,
 • sporządzanie planów remontowych uwzględniających wnioski lokatorów oraz wnioski z okresowych przeglądów stanu technicznego budynków,
 • sporządzanie przedmiaru robót remontowych wraz z kosztorysem,
 • nadzór nad technicznym utrzymaniem budynku,
 • przygotowywanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zlecanie wywozu nieczystości płynnych, odpadów nietypowych