REJON OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego 11,
tel. 52-35-72-092,  52-74-278
fax. 52-35-74-235

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Telefony awaryjne:

LABRET wod – kan, CO, gazowych  531 762 160

OMEGA instalacji elektrycznych    524-31-69,  508 811 849

OMEGA ogólnobudowlanych    524-31-69,  508 811 849
instrukcja palenia w piecu
Propan-butan zakaz ogloszenie2

Do zadań pracowników Rejonu Obsługi Mieszkańców należy m.in.:

 • Obsługa lokatorów w zakresie zmian osobowych w lokalach, zmiany w opłatach, udzielanie informacji dot. wysokości czynszu i opłat itp.,
 • Sporządzanie projektów umów najmu na lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe – po uprzednim przeprowadzeniu przetargu,
 • Sporządzanie projektów umów dzierżawy terenu, powierzchni pod reklamy itp.,
 • Szczegółowy wykaz lokali użytkowych do wynajęcia znajduje się tutaj
 • sporządzanie sprawozdań dla właścicieli nieruchomości,
 • kontrola utrzymania czystości na terenie posesji oraz stanu zieleni, a w uzasadnionych przypadkach – występowanie o decyzje na wycięcie drzew i krzewów,
 • sporządzanie planów remontowych uwzględniających wnioski lokatorów oraz wnioski z okresowych przeglądów stanu technicznego budynków,
 • sporządzanie przedmiaru robót remontowych wraz z kosztorysem,
 • nadzór nad technicznym utrzymaniem budynku,
 • przygotowywanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zlecanie wywozu nieczystości płynnych, odpadów nietypowych