W związku z dzisiejszą wizytą Posła Krzysztofa Gawkowskiego w inowrocławskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, informujemy, że odbyła się ona w towarzystwie lekarza weterynarii, Wiesława Borkowskiego, który zapoznał Posła z warunkami panującymi w schronisku oraz z jego działalnością.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Poseł zapowiedział, że skieruje do Zarządu Spółki pismo z zapytaniami dotyczącymi schroniska. Spółka udzieli niezwłocznie szczegółowych informacji po otrzymaniu korespondencji oraz przekaże je również mediom lokalnym.
Bardzo dziękujemy za miły gest w postaci przekazanej przez Posła karmy.

Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Inowrocławiu powstało 01 stycznia 1994 r.

Początkowo schronisko mieściło się przy ul. Marcinkowskiego 52, na terenie Zakładu Zieleni, działającego w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Sprawowano opiekę nad ok. 40 psami, które przebywały w pięciu boksach. Pomieszczenia te powstały w wyniku modernizacji byłych szklarni.

Coraz większe potrzeby, w tym również brak boksów do kwarantanny spowodowały, że kolejne szklarnie były przystosowane i adaptowane do użytku schroniska.

W 2000 roku przeniesiono Zakład Zieleni, a wraz z nim Schronisko dla bezdomnych zwierząt do obiektów PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 165.

Od momentu przeniesienia Schroniska  na nowy teren sytuacja zwierząt znacznie się poprawiła i przez kolejne lata systematycznie ulegała dalszej poprawie.

Powstawały nowe murowane boksy z wybiegami, wyodrębniono boksy dla zwierząt agresywnych, wybudowano pomieszczenia kwarantanny.

W 2008 roku powstał nowy wybieg wolny o powierzchni ok. 200 m2 oraz 8 pomieszczeń murowanych do kwarantanny, rampa podawcza osłonięta od wiatru i śniegu.

W 2009 roku dokonano podziału wolnego wybiegu na 2 części oraz zaadaptowano garaże, z których powstały 3 pomieszczenia składające się z 12 kojców kwarantanny i 6 kojców izolatki (dla zwierząt chorych).

W 2012 roku letnie wybieg zostały podzielone na pięć mniejszych (oznaczono je kolejno A, B, C, D, E).

W 2013 roku dobudowano 10 kojców (F) do izolacji psów wykazujących agresje w stosunku do innych zwierząt.

W 2014 roku powstały dwa dodatkowe kojce (G1, G2).

Wybiegi zostały wyposażone w budy, które na przekroju lat były systematycznie wymieniane.

Dokonano modernizacji pomieszczenia dla kotów. Zostały wstawione 2 okna zabezpieczone siatką oraz wykonano termoizolacje wewnątrz budynku (styropian, bandery). Pomieszczenia dla kotów są wyposażone w lampy kwarcowe  i nagrzewnicę.

W 2015 roku wybudowano 20 nowych kojców dla zwierząt (H1-20).

Następnie (w 2016 r.) wykonano kompleksową modernizację budynku socjalno-administracyjnego.

W wyniku powyższego remontu powstał nowy gabinet weterynaryjny (zabiegowy), pomieszczenie adopcyjne, pomieszczenie edukacyjne, poczekalnia, zaplecze socjalne. Zaadaptowano pomieszczenia warsztatu, które obecnie spełniają funkcje magazynu.

Ciąg dalszy nastąpi… 😊