Adres Schroniska:

Toruńska 165

88-100 Inowrocław

Godziny odwiedzin:

Adopcje zwierząt – od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem czwartku, niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy   w godzinach 11:00 – 13:30.

Odbiory zwierząt zagubionych – codziennie w godzinach 7:00 – 14:30.

NUMERY KONTAKTOWE:

Kierownik Schroniska
tel. +48 531 246 013

Lekarz Weterynarii
tel. +48 666 352 962

 

Porzucanie zwierząt, w szczególności psów i kotów, jest znęcaniem się nad nimi, kiedy widzisz bezdomne zwierzę zadzwoń pod numer Straży Miejskiej 986 lub Policji 997. O bezdomnym zwierzęciu możesz zawiadomić też właściwy terytorialnie Urząd Gminy czy Urząd Miasta. Do naszego Schroniska przyjmowane są wyłącznie bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Inowrocławia oraz gmin współpracujących skierowane przez Straż Miejską, Straż Gminną, Policję lub upoważnionego do tego urzędnika miasta/gminy.