Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (klauzula informacyjna) znajdują się w poniższym linku:

Klauzula Informacyjna (PDF)