W załączeniu – szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, iż bliższe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są pod nr tel. 52-357-56-62 i 52-357-90-12, od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-14:00.

Harmonogramy:
„W przypadku remontów, napraw, przebudowy itp. ulic, uniemożliwiających wjazd  pojazdów służbowych Zakładu Usług Sanitarnych i Porządkowych, harmonogram wywozów ulega zawieszeniu do czasu zakończenia prac remontowych”

Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Miasta Inowrocławia w Maju 2021 r.
Harmonogram-niezamieszkałe-Miasto-Inowrocław maj 2021
Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Gminy Inowrocław Maj – Grudzień 2021 r.
Harmonogram-zbiórki-opadów-komunalnych-z-obiektów-niezamieszkałych-na-terenie-Gminy-Inowrocław-w okresie maj do grudzień 2021