W załączeniu – szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, iż bliższe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są pod nr tel. 52-357-56-62 i 52-357-90-12, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-14.00.

Harmonogramy:

„W przypadku remontów, napraw, przebudowy itp. ulic, uniemożliwiających wjazd  pojazdów służbowych Zakładu Usług Sanitarnych i Porządkowych, harmonogram wywozów ulega zawieszeniu do czasu zakończenia prac remontowych”