OGŁOSZENIE WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Od 07 do 11 września br. na terenie Inowrocławia odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W przypadku zwiększonej ilości odpadów, czas ten zostanie wydłużony.

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery czy zabawki dużych rozmiarów.
Nie należy wystawiać odpadów budowlanych, poremontowych i rozbiórkowych oraz zużytych opon.

Zgłoszenia bezpłatnych wywozów są przyjmowane telefonicznie pod numerem 690 950 899 lub 52 357 90 12, a także mailowo: dyspozytor@igkim.pl do 06 września br., do godziny 13:00. Po wykonanym zgłoszeniu, uprzejmie prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w pobliżu wiat śmietnikowych, a w przypadku domów jednorodzinnych oraz kamienic, przed bramą posesji.

W załączeniu – szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, iż bliższe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są pod nr tel. 690 950 899 i 52-357-90-12, od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-14:00.

Harmonogramy:
„W przypadku remontów, napraw, przebudowy itp. ulic, uniemożliwiających wjazd  pojazdów służbowych Zakładu Usług Sanitarnych i Porządkowych, harmonogram wywozów ulega zawieszeniu do czasu zakończenia prac remontowych”

Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Miasta Inowrocławia od Lipca do Września 2021 r.
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych Miasta Inowrocławia VII – IX 2021r.
Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Gminy Inowrocław Maj – Grudzień 2021 r.
Harmonogram-zbiórki-opadów-komunalnych-z-obiektów-niezamieszkałych-na-terenie-Gminy-Inowrocław-w okresie maj do grudzień 2021