W załączeniu – szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Jednocześnie informujemy, iż bliższe informacje na temat zasad gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są pod nr tel. tel. +48 52 357 56 62 , +48 52 357 90 12+48 690 950 899, od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-14:00.

Pojemniki należy udostępnić od godz. 6:00

Harmonogramy:
„W przypadku remontów, napraw, przebudowy itp. ulic, uniemożliwiających wjazd  pojazdów służbowych Zakładu Usług Sanitarnych i Porządkowych, harmonogram wywozów ulega zawieszeniu do czasu zakończenia prac remontowych”

Odbiór odpadów zmieszanych z terenów niezamieszkałych Miasta Inowrocławia 2024 r.
HARMONOGRAM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE MIASTO INOWROCŁAW – ODPADY ZMIESZANE, BIO – DRUGIE PÓŁROCZE 2024

Odbiór odpadów segregowanych z terenów niezamieszkałych Miasta Inowrocławia 2024 r.        
HARMONOGRAM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE MIASTO INOWROCŁAW – ODPADY SEGREGOWANE – DRUGIE PÓŁROCZE 2024

Odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych Gminy Inowrocławia 2024 r.
HARMONOGRAM NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE GMINA INOWROCŁAW – DRUGIE PÓŁROCZE 2024