harmonogram karma

Harmonogram wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Inowrocławia w roku 2023/2024

Karma przeznaczona do dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie Miasta Inowrocławia będzie wydawana w siedzibie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 165 w piątki ujęte w harmonogramie w godzinach 10.30-12.00.

Dowóz na miejsce wskazane przez mieszkańców dokarmiających koty odbywać się będzie w piątki w godzinach popołudniowych po wcześniejszym zgłoszeniu miejsca bytowania kotów oraz uzasadnieniu konieczności dowozu na adres email: schronisko@igkim.pl

Harmonogram wydawania karmy:

13.10.2023

03.11.2023

17.11.2023

01.12.2023 

15.12.2023

12.01.2024

26.01.2024

Przy odbiorze karmy prosimy o podanie szacunkowej liczby dokarmianych kotów oraz adresu ich przebywania. Ilość karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących jest ograniczona. Prosimy uwzględnić zalecenia producenta karmy odnośnie jej dawkowania umieszczone na etykiecie.

Np. Karma sucha dla kota Rafi Cat z wołowiną 7 kg

Masa Kota                          1-2 kg      2-4 kg       4-6 kg       6-8 kg          8-10 kg

Ilość karmy (g)/dzień     30-45 g    45-70 g     70-90 g     90-110 g     110-130 g

Karma będzie wydawana do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Informujemy, że miejsca bytowania kotów będą weryfikowane przez Straż Miejską Inowrocławia.

 

Adres Schroniska:

Toruńska 165

88-100 Inowrocław

Godziny odwiedzin:

Adopcje zwierząt – od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem czwartku, niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 11:00 – 13:30.

Odbiory zwierząt zagubionych – codziennie w godzinach 7:00 – 14:30.

 Numery kontaktowe

 Kierownik Schroniska

tel. +48 531 246 013

Lekarz Weterynarii
tel. +48 666 352 962

Porzucanie zwierząt, w szczególności psów i kotów, jest znęcaniem się nad nimi, kiedy widzisz bezdomne zwierzę zadzwoń pod numer Straży Miejskiej 986 lub Policji 997. O bezdomnym zwierzęciu możesz zawiadomić też właściwy terytorialnie Urząd Gminy czy Urząd Miasta. Do naszego Schroniska przyjmowane są bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Inowrocławia oraz gmin współpracujących skierowane przez Straż Miejską, Straż Gminną, Policję lub upoważnionego do tego urzędnika miasta/gminy.