IGKiM Sp. z o.o. jest zarządcą cmentarza komunalnego (ul. Karola Marcinkowskiego). Spółka przede wszystkim odpowiada za utrzymanie i porządek oraz bieżące administrowanie. Szczegółowe informacje dotyczące np. przygotowania miejsca pochówku można uzyskać w IGKiM-ie, ul. Toruńska 165, tel. 52-357-23-20
Dostępna jest również wyszukiwarka GROBONET https://inowroclaw.artlookgallery.com, która umożliwia odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na mapie cmentarza.