IGKiM Sp. z o.o. jest zarządcą cmentarza komunalnego (ul. Karola Marcinkowskiego). Spółka przede wszystkim odpowiada za utrzymanie i porządek oraz bieżące administrowanie. Szczegółowe informacje dotyczące np. przygotowania miejsca pochówku można uzyskać w IGKiM-ie, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, tel. 52-35-64-311