Kilkaset interwencji w miesiącu, w tym m.in. sprzątanie administrowanych przez miasto ulic, wycinanie uszkodzonych konarów drzew, przewożenie do schroniska bezpańskich psów, usuwanie martwych zwierząt (np. ptaków). To tylko część zadań realizowanych na co dzień przez POGOTOWIE CZYSTOŚCI IGKiM.

Ekipy sprzątające pracują od poniedziałku do soboty w godz. 14.00-22.00 oraz w niedziele i święta w godz. 6.00-22.00. Powstałe w 2009 r. pogotowie działa na zasadzie przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców. Wystarczy zatelefonować pod numer: 986 (telefon dyżury Straży Miejskiej) i zawiadomić np. o potrzebie oczyszczenia miejskiego placu, ulicy itp. z odpadów, konieczności zabezpieczenia studzienek ściekowych, czy poinformować o potrąceniu zwierzęcia przez samochód lub zniszczeniu koszy na śmieci oraz ławek ustawionych na terenach administrowanych przez miasto. Wśród najbardziej nietypowych interwencji pogotowia można wymienić np. pomoc bocianowi, który złamał nogę, sarnie potrąconej przez samochód, porzuconym szczeniętom, a także usunięcie graffiti z pergoli oraz wywóz z parku osiedlowego odpadów wielkogabarytowych.

Poza przyjmowaniem interwencji od mieszkańców, pracownicy pogotowia na bieżąco monitorują teren miasta. Mimo to IGKiM zachęca mieszkańców do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, którymi powinna zająć się ekipy Pogotowia czystości. Dbajmy wspólnie o czystość miasta!